Kolesterol; karaciğer , barsak ve deride sentez edilen kanda , normal düzeylerde bulunması gereken yaşamsal bir maddedir. Bir steroid alkol yapısındaki kolesterol tüm hücre zarlarının bileşeni olarak karaciğer,beyin,böbrek  ve sinir liflerinin Myelin Kılıfı başta olmak üzere birçok dokuda bulunur. Organizmada böbreküstü bezlerinin salgısı olan kortikosteroid’lerin , seks hormonlarının, safra asitlerinin ve D vitamininin ön yapı maddesidir.

Kan kolesterol değerleri mevsimsel değişiklikler gösterir. Kış ve sonbahardaki değerler , ilkbahar ve yaz değerlerine göre daha yüksek olup ;ayrıca yaş,cins,beslenme şekli ve bölgelere göre farklılıklar gösterir.

Kolesterol düşürücüler özellikle Statin’ler yukarıda bahsi geçen Myelin kılıfnın ( beyinde odaklanma ve hafıza için elektriksel iletimden sorumlu ) yapısını bozarak dikkat ve hafıza üzerine olumsuz etki yapabilirler. Ayrıca vücutta kortikostreoid hormonlar, seks hormonları, safra asitleri ve D vitamini oluşumu da olumsuz etkilenir. Diğer taraftan çok güçlü olan ve sağlığımız için öyle kalması gereken kalp kasının bu enerjisini vücudumuzda imal edilen CoQ10 isimli bir enzim sağlamaktadır.  Bu maddenin dışarıdan verilmesi beklenen faydayı sağlamamaktadır. Kolesterol düşürücü ilaçlar kanda CoQ10 enziminin düzeyini düşürerek kardiyomiyopati denilen kalbin yetmezliğe girmesini ve zincir olaylarla birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilmektedirler.

Yeni ve devrim yaratacak bir ürün olan XP S6, içinde mevcut olan bitkisel maddelerin etki mekanizmaları üzerine yapılan evrensel çalışmalardan özet bilgiler :

Bu çalışmaların hedefi besinlerle alınan kolesterolün emiliminin engellenmesi ve fazla kolesterolün vücuttan uzaklaştırılması esasına dayanır.

Yapılan bilimsel çalışmalarda bitkisel sterollerin ve stanollerin kolesterol emilimini önleyerek kan kolesterol düzeylerini düşürdükleri belgelenmiştir.

XP S6 içindeki bu bitkisel steroller ;

  • Selüloz moleküllerini en küçük parçası olan miçellerle birleşerek,
  • Barsaktaki emilimde hücre zarlarına kolesterolden önce girerek,
  • Kolesterolün barsakta çözülmeden kalmasını sağlayarak emilimini önlerler ve böylece alınan kolesterol ün önemli bir kısmının vücuttan dışkı ile atılmasının önünü açarak etkilerini gösterirler.

Bitkisel steroller bunların yanında  güçlü antioksidanlar olup , yağların vücuda zararlı olan yağ peroksidasyonu işlemini önlerler. ( Ref. No 1,2 )

Avrupa komisyonu  işte bu özelliklerinden dolayı bu bitkisel maddeleri margarin, mayonez,süt,peynir,yoğurt gibi maddelerle karıştırılmasına izin verilmiştir.

Bu yeni ve sektörde öncü ürünümüzün, içindeki bazı özütler kendilerine has hedefe yönelik maddeleri ile birbirlerini güçlendirerek etkilerini gösterirler. Ürün içindeki bu maddelerin normal dozlarda kullanıldığında bilinen hiçbir yan etkileri bulunmamaktadır. Ayrıca saf ve sıvı şeklinde olmaları sayesinde kolaylıkla kullanılablirve hızla etki bölgelerine yönelirler.

Sınıfında öncü niteliğinde olan XP S6 ürünümüzü anlattığımız nedenlerle tip II diyabet hastaları ve hiperkolesterolemi hastaları güvenle kullanabilrler.