Çevre Politikası

Çevre politikası, firmaların çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek için meydana getirilen çeşitli hedefler, normlar, amaçlar, ilkeler ve çevrenin korunması için alınan önlemleri kapsamaktadır. Başka bir ifade ile çevre politikası çevre ile ilgili kararların ya da etkinliklerin oluşmasında meydana gelen ilkeleri ve planları kapsarken aynı zamanda firmalar aracılığı ile çevrenin daha yaşanabilir hale gelmesini de kapsamaktadır.

Her firma ya da ülkenin çevre politikasında çeşitli farklılıklar bulunsa da Immunat olarak toplumsal refah için ortak değerler oluşturma yönünde hareket etmekteyiz. Firmamız hedeflerini aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür:

  • Dengeli ve sağlıklı bir çevrede çok daha iyi bir yaşam kalitesi
  • Mevcut bulunan çevre değerlerinin korunması ve iyileştirilmesi
  • Hazırlanan çevre politikalarının uygulanması ve sosyal adalet ülkelerine uygun şekilde yapılması çeşitli toplum ve firmaların ortak çevre politikaları arasında yer almaktadır.

 

İmmu-Nat Çevre Politikası

İçerik yönünden çevre politikaları köktenci çevre politikaları ve sorun çözmeyi amaçlayan çevre politikaları şeklindedir. Köktenci çevre politikaları; doğa ve toplum üzerinde egemenlik kurulan ilişki biçimlerinin çevre problemlerine sebep olduğunu ve aynı zamanda çözümüne de engel olduğunu savunur. Köktenci çevre politikalarında çevre kirliliğinin azaltılması, kısa süreli ve problem sonrasında çözüm odaklı sığ teknikler yerine daha kökten çözümler üretmeyi hedefler.

Yöntem yönünden çevre politikaları onarımcı politikalar ve önleyici politikalar olarak incelenmektedir. Onarımcı politikalar, tedavi edici politikalar olarak da ifade edilmektedir. Bu politikalar karşılaşılan çevre kirliliğine çözüm bulmak için oluşturulmaktadır. Onarımcı politikalar toplum üzerinde zararlı sonuçlar meydana geldikten sonra bu zararların etkilerinin ortadan kaldırılabilmesi için ortaya konmaktadır.

İmmu-Nat Bitkisel İlaç A.Ş. olarak içerik yönünden çevre politikalarının ve yöntem yönünden çevre politikalarının amaçlarına yönelik bir anlayış sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda firmamız sağlıklı bir çevre diliyor ve yukarıda bahsi geçen çevre politikalarını benimsiyor.

İmmunat Bitkisel İlaç A.Ş.