İhracat Politikası

Immunat olarak dünyada ve ülkemizde belirlenen ihracat politikalarına realist bir yaklaşımla eğilmekte ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürmekteyiz.

İhracat politikası; hükümetlerin üretim ve ticaret faktörlerinin yönünü, bileşimini ve hacmini belirleyen ve bunlara yönelik yapılan faaliyetleri kapsayan politikalardır. Firmamız bu kapsamda ülkemiz hedeflerine katkı sağlamak ve firma karlılığını arttırmayı amaçlar.

Dış Ticaret Politikası ve İhracat

Dış ticaret ülkemiz ekonomisi açısından oldukça önemli bir husus olarak kabul edilmektedir. Nitekim gelişmekte olan bir ekonomi olarak değerlendirilen ülkemizde iç piyasada yaşanan durgunluğun gerek dış yatırım gerekse de dış ticaret ile ortadan kaldırılması hedeflenir.

Immunat olarak biz de ihracat konusunda ülkemizin yaşadığı dış ticaret eksikliğini gidermeyi hedefliyoruz. Her yıl verilen dış ticaret açığı nedeniyle ülkemizde ekonomik durgunluk yaşansa da firmamız bu eksikliğin giderilmesi amacını güder.

İhracat Politikası ve 2023 Hedefleri

Ülkemiz gelişen ekonomisini bir adım öteye taşımak ve Cumhuriyetin 100. yılında en gelişmiş ekonomiler arasında yer almak adına koyduğu 2023 Hedefleri çerçevesinde ihracatta önemli başarılar kazanmayı amaçlar.

Yıllık 500 milyar dolar dış ticaret hedefinde ihracatın önemli bir rolünün bulunduğunu bilen firmamız hem ülke ekonomisinin hem de işletme ekonomisinin geliştirilmesini temel hedefi kabul eder. Milli değerlerin uluslararası anlamda değerli bir konuma getirilmesi amacıyla ihracat seviyesini yükseltmeyi hedefleyen firmamız dış ticaret departmanının yenilikçi ve ileri görüşlü anlayışı ile daima ülke politikaları ile paralel hedefleri yürütür.

İmmunat Bitkisel İlaç A.Ş.