İmmu-Nat ve Üniversite İş Birliği Toplantısı

İMMU-NAT AŞ. TOPLANTI PROGRAMI
22 – 24 MART 2019 TARİHLERİ ARASINDA İMMUNAT BİTKİSEL İLAÇ AŞ. TARAFINDAN DÜZENLENEN, BİTKİSEL ÜRÜNLERDE KALİTE, STANDARDİZASYON, ÜRÜNLERİN DOĞRU KULLANIMI, BİLİNÇLİ TÜKETİMİ, KIRSAL KALKINMA VE MİLLİ İLAÇ GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENMİŞ OLAN TOPLANTI ÜLKEMİZİN DEĞERLİ AKADEMİSYENLERİ VE BİLİM İNSANLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
PROGRAM VE KATILIMCI BİLGİLERİ ; 
 • Adnan AKAR  İmmunat AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof.Dr.İlkay ERDOĞAN ORHAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
 • Prof.Dr. Mehtap UYSAL  Binali Yıldırım Üniversitesi  Eczacılık Fakültesi Dekanı
 • Prof.Dr.Coşkun USTA  Akdeniz Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Prof.Dr.Öztekin ALGÜL  Mersin Üniversitesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
 • Prof.Dr.Haluk DEDA  Nöroşirürji Beyin Cerrahi
 • Prof.Dr.Gülhis DEDA  Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı
 • Prof.Dr.Hüsniye KAYALAR  Ege Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Doç.Dr.Selçuk DEMİRAL  Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi
 • Yrd.Doç.Dr.Devrim DEMİR DORA  Akdeniz Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Op.Dr.Ünal VURAL  Genel Cerrahi Uzmanı – İmmunat Bitkisel İlaç Danışman Hekimi
 • Kimyager Adem GÜL  Adeka İlaç Fabrika Müdürü
 • Eyüp ELMAS Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Daire Başkanı
 TOPLANTI  MADDELERİ; 
1- Dünyada yükselen ve önemsenen immunoterapi /fitoterapinin önemi 
– Fitoterapinin ülkemizdeki süreci, şekillendirilmesi,
– Kalite değeri yüksek ve standardize ürün ve üretimler,
– Fitoterapi sonuçlarının tamamlayıcı tıp içerisindeki yerinin anlaşılması ve desteklenmesi için üniversitelerinin yaklaşımı,
– Fitoterapinin, immunoterapi üzerinden onkolojideki önemi,
 – Toplum ve hastaların bilinçlendirilmesi, bilgi akışı sağlanması gerekirse platform oluşturulması,
2- Yer üstü kaynaklarımız olan habitatın, tarımın ve tıbbi aromatik bitkilerimizin ülkemizdeki yeri 
–    Ekolojik tarımın öne çıkması gıda, ilaç, kozmetik ve diğer sanayileri desteklemesi,
–    Tarıma dayalı sanayinin genişletilmesi,
–    Milli ilaç, milli ürün ve milli markaların oluşturulması adına planlamalar,
–    Yarı mamul, etken madde üretimi ve dış pazar payı
Konularının kapsamlı bir şekilde ele alınarak,Kamu sanayi ve üniversiteler işbirliği ile Ülke ekonomisine katma değer sağlanması amaçlanmış ve projelendirilmiş örnek çalışmalara başlatılmıştır.

İmmunat Bitkisel İlaç A.Ş.