Son zamanlarda sık sık karşılaşılan bir terim olan AR-GE, farklı kişiler tarafından farklı şekillerde yorumlanabilse de Immunat olarak bu kavramı en iyiye ulaşmak için yapılan çalışmalar bütünü olarak değerlendiriyoruz. Gelişmiş sanayi ülkelerinin bulunduğu OECD’ye göre AR-GE çalışmaları 3 farklı uygulamayı bünyesinde barındırmaktadır. Bu uygulamalar temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme şeklindedir. Firmamız bu uygulamaları başarılı bir şekilde uygulayarak firma sürdürülebilirliği noktasına ön plana çıkmayı hedefler. Peki, firmamızın da takip ettiği bu uygulamalar ne anlama gelmektedir?

İmmu-Nat’ın AR-GE Uygulamaları

Temel Araştırma (Basic Research): Temel araştırma; özgün bir uygulama ya da kullanım amacı düşünülmeden yapılan kuramsal, bilimsel ya da deneysel araştırmaları kapsamaktadır.  Temel araştırma, elde edilen verilerin ve olguların temelinde yatan ilişkiyi araştırır ve kişilere yeni bilgiler sunar.

Uygulamalı Araştırma (Applied Research): Uygulamalı araştırmalar, temel araştırmanın tersine özgün bilgiler elde etmek için yapılan araştırmaları kapsamaktadır. Bu nedenle doğrudan bilgi üreten uygulamalı araştırmalar, pratik bir amaca hizmet eder.

Deneysel Geliştirme: Deneysel geliştirme; temel araştırma ve uygulamalı araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında yeni ürünler, materyaller, devreler üreterek yeni hizmet alanı oluşturmaya yönelik yapılan çalışmalardır.

İmmu-Nat İçin AR-GE’nin Önemi

AR-GE faaliyetleri, doğrudan insan hayatı ile ilgili olan faaliyetleri kapsamaktadır. AR-GE çalışmaları gelişmiş ülkelerin refah seviyelerinin de yüksek olduğunu söyleyebilmek mümkündür. AR-GE toplum ve ülkelerin yaşam kalitesini arttırmak amacı ile yürütülmektedir. AR-GE’nin dünya üzerinde meydana gelen krizler için bir önlem olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Çünkü AR-GE kriz zamanlarında firma ya da kurumların olumsuz etkilenmesini önleyerek daha fazla kar elde edilmesini sağlar. Bu nedenle AR-GE çalışmalarının ve AR-GE biriminin gereksiz olduğunu ve firma için ekstra faaliyet olduğunu düşünmek oldukça yanlıştır. AR-GE faaliyetlerine yapılan yatırım kısa vadede kişilere kâr ve verim olarak geri dönmektedir.

İmmunat Bitkisel İlaç A.Ş.