Hedef pazarın tespit edilmesi ve bu pazarda gerekli çalışmaların yapılması neticesinde işletmemizin karlılığını arttıran Immunat dış ticaret departmanı yabancı dil bilen uzman kişilerin görev aldığı ve yabancılarla iletişime geçtiği bölümdür. Bu anlamda dış ticaret biriminde çalışan kimseler dünya görüşü geniş ve kendini sürekli yenileyebilen kimselerdir.

Dış Ticaret ve Başarı

Dış ticarette başarıyı yakalamayı temel hedeflerinden bir tanesi olarak belirleyen firmamız bu anlamda profesyonel çalışmalar yürütmektedir. Dış ticaret personelinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak açısından hem iş yükünün dağıtılması hem de iş ortamının en verimli hale getirilmesinde gerekli bütün eylemler yerine getirilir. Yurtdışına açılmanın bir işletmenin en büyük hedefi olduğu anlayışından hareketle dünyaya açılmayı dış ticaret başarısına bağlı kabul eden firmamız dış ticaret personelinin seçimi ve değerlendirilmesi süreçlerini titizlikle yürüterek profesyonel kimliğini daima yansıtmayı ilke edinir.

İmmunat Bitkisel İlaç A.Ş.