Muhasebe, en temel tanımı ile işletmemizin mali işlemlerinin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve raporlandığı birim anlamına gelmektedir. Ancak muhasebeyi en doğru şekilde açıklama ve muhasebenin öneminin farkına varmak için bu tanım yeterli değildir. Daha geniş anlamı ile açıklamak gerekirse muhasebe, ekonomik faaliyetleri bulunan tüm kurum ya da kuruluşların finansal nitelikteki işlemlerinin ve para ile ifade edilen değerleri kaydeden, özetleyen, raporlayan ve yorumlayan bir birimdir. Kar amacı güderek kurulan ve yönetilen bir şirket olan Immunat için muhasebe olmazsa olmaz birimler arasındadır. Immunat ailesinin mihenk taşı olarak kabul edilen muhasebe birimi üstlendiği görevler açısından oldukça titizlikle çalışan bir birimdir.

Muhasebenin İşletmemiz İçin Önemi

Muhasebe, Immunat’ın direkt olarak kar ve zarar oranı ile ilgilidir. Bu nedenle muhasebe departmanında meydana gelen çalışmalar bizim için oldukça büyük öneme sahiptir. Şirkete giren ve çıkan paranın tutarsız olması ya da muhasebede çeşitli açıklıkların olması şirketler için büyük problemlere yol açabilmektedir.  Bu nedenle firmamız kendi bünyesinde muhasebe departmanı kurarak firmalarının finansal hareketleri en yakından takip ederler. Bizde İmmunat Bitkisel İlaç A.Ş. olarak muhasebe biriminin firmamızın için öneminin farkındayız. Bu nedenle bünyemizde oluşturduğumuz muhasebe departmanı ile tüm finansal hareketlerimizi yakından takip ediyoruz.

İmmunat Bitkisel İlaç A.Ş.