Dışarıdan ham madde ve yarı mamul madde alarak buna katma değer katarak satışını yapan işletmemiz açısından büyük roller üstlenen bu birim işletmede gerçekleştirilen bütün üretim sürecinin başarılı işlemesinde kilit rol oynar. Bu birimin tedarik sürecinde yaşayacağı sorunlar İmmunat’ın her birimini doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyebilir ve işletmenin karlılık noktasında problem yaşamasına neden olabilir. Dolayısı ile satın alma ve tedarik zinciri departmanı konusunda hassas davranan işletmemizin başarılı olması kaçınılmazdır. Zincir olarak adlandırılan ve bir akış şeklinde gerçekleştirilen faaliyetleri yerine getiren bu departman işletme devamlılığı açısından da büyük roller oynar.

Başarılı Satın Alma ve Tedarik Zinciri

Satın alma ve tedarik zinciri departmanında başarıyı yakalamanın en kolay yolu planlama ve organizasyonun başarılı bir şekilde takip edilmesidir. Doğru adımların doğru zamanlama ile atılması sayesinde kısa sürede büyük sonuçlar alabilmeniz mümkündür. İşletme başarısı için oldukça önemli olan bu birim firmamız bünyesinde en değerli birim olarak kabul edildiği bir gerçektir.

İmmunat Bitkisel İlaç A.Ş.