İmmu-Nat Bitkisel İlaç A.Ş. için oldukça büyük bir öneme sahip olan ve firmamızın olmazsa olmaz departmanları arasında yer alan satış departmanının görevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

  • Satış departmanı, şirketlerin Pazar alanını genişletir ve yeni stratejiler belirler.
  • Satış departmanı, satış alanında yapılan raporları değerlendirir ve bu değerlendirme doğrultusunda çeşitli stratejik planlamalar hazırlar.
  • Satış departmanı, satış alanında elde edilen verilerin toplanmasını ve bu verilerin kullanılmasını sağlar.
  • Satış departmanı, satış alanında projeler oluşturur.

İmmunat Bitkisel İlaç A.Ş.