Dünya genelinde birçok araştırmacı, Zerdeçal ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların %90’ı laboratuvar ortamında hazırlanan Zerdeçal Özütü’nün hastalıklar üzerine etkileri adınadır. %10’u belki de daha azı Zerdeçal’ın karakteristik yapısı üzerinedir.

İmmu-Nat tarafından Zerdeçal üzerine 3-4 yıl uğraş verdikten sonra ekstraktı yapılamaz zannedilen Zerdeçal’ın hem ekstraktı yapıldı, hem de Zerdeçal ile ilgili yeni bir tez geliştirildi. Bu teze göre bugüne kadar birçok düşünce, tahmin ve iddialar yeniden gözden geçirilme boyutuna gelmiştir.

Zerdeçal’ın likit ekstraktı yapılamaz düşüncesinde de yanılgılar ortaya çıktı. Temelde özü olan her şeyin özütü çıkarılabilir.

Mesele bilinen yöntemlerle çözülemiyor ise yeni bir yöntem geliştirmektir. Kabul etmek gerekir ki binlerce bitki çeşidinin ekstraktı yapılabilirken Zerdeçal’da durum aynı olmamaktadır. Geliştirmiş olduğumuz Faz 3-A2 adlı yöntem ile Zerdeçal’ı ekstre etmek mümkün olmuştur.